• Contact
  • +6231 7321 415
  • spmbhaktisamudera@gmail.com

PROFIL SEKOLAH PELAYARAN BHAKTI SAMUDERA

Visi & Misi

Visi

Menjadi Lembaga Diklat yang mampu menghasilkan Pelaut yang Profesional, Beriman, Disiplin dan Berilmu.

Misi

  • - Melaksanakan Program Diklat sesuai ketentuan Nasional dan Internasional.
  • - Mengembangkan metode Pendidikan dan Pelatihan secara terencana dan berkesinambungan.
  • - Mencetak alumni (tamatan) sebagai tenaga Pelaut yang mampu mengembangkan karier sesuai bidang keahliannya baik di dalam maupun di luar negeri.

First choice maritime schools