• Contact
  • +62821 4263 1553
  • spmbhaktisamudera@gmail.com
.: Sudah Terbukti ! Bekerja di Bidang Pelayaran dan Kepelabuhanan Mempercepat Perbaikan Ekonomi Keluarga :. | .: Ujian Negara Keahlian Pelaut dilakukan di Tempat Sendiri ( Kampus Sekolah Pelayaran Bhakti Samudera ) :. | .: Berpengalaman Lebih Dari 50 Tahun dalam Mencetak Lulusan yang Kompeten dan Tersebar di Pelabuhan Indonesia dan Penjuru Dunia :.

PROFIL SEKOLAH PELAYARAN BHAKTI SAMUDERA

Visi & Misi

Visi

Menjadi Lembaga Diklat yang mampu menghasilkan Pelaut yang Profesional, Beriman, Disiplin dan Berilmu.

Misi

  • - Melaksanakan Program Diklat sesuai ketentuan Nasional dan Internasional.
  • - Mengembangkan metode Pendidikan dan Pelatihan secara terencana dan berkesinambungan.
  • - Mencetak alumni (tamatan) sebagai tenaga Pelaut yang mampu mengembangkan karier sesuai bidang keahliannya baik di dalam maupun di luar negeri.

First choice maritime schools